Stora PR-dagen 2023: AI-talaren ”Clarice Andersson”

Publiken fick inte veta, men vi lät en skådespelare läsa upp ett tal skrivet av ChatGTP.  En AI-talare som pratar om hur PR-branschen kan använda AI. Så här blev resultatet.