Generation Z om året som gått, reklamen, TiKTok och den nya vardagen

10 dec 2020: