Vill du leda ett PR-nätverk?

Marknadsföreningen i Stockholm söker nya nätverksledare till nätverket PR och Kommunikation som består av chefer inom marknad kommunikation. Kanske är du som Svenska PR-företagens medlem sugen på denna nätverksmöjlighet?

Som nätverksledare ordnar man ca 4-5 nätverksträffar per år, spikar ämnen, talare och ordnar lokal samt bjuder på någonting lätt att äta/dricka. Upplägget brukar vara en föreläsning och diskussion med någon kunnig person inom ett relevant ämne. Det kan hållas antingen kvällstid eller morgon. Till varje träff beräknas ungefär 10-15 personer och grupperna varierar.

Träffarna och nätverksledarna marknadsförs på Marknadsföreningens hemsida, i nyhetsbrevet och i sociala kanaler. De bjuder in och tar hand om anmälningar och medverkar på varje träff.

Vid intresse vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till info@svenskaprforetagen.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Svenska PR-företagen