Verksamhetsåret 2018

Workshop – planering av verksamhetsåret 2018.

Svenska PR-företagens nya styrelse sågs den 15 mars i en gemensam workshop för att planera det kommande verksamhetsåret. Vi diskuterade vilka aktiviteter och frågor vi som branschförening bör lyfta, samt hur vi på bästa sätt kan få en ökad medlemsnytta.

Vi kommer att börja med att förbättra våra kanaler för kommunikation och inleda ett arbete med att uppdatera hemsidan och en förnyad sociala mediestrategi. Vi har även format en arbetsgrupp för Stora PR-priset som kommer att planera priset 2019 och hur det kan växa och bli större och även fungera mer som en inspirationskälla.

Dessutom har vi diskuterat att göra en undersökning bland er medlemmar för att kartlägga branschen och olika standarder, ta fram ett antal debattartiklar utifrån detta och föra vår gemensamma talan, utforma workshops/diskussionsforum för företagsledarna, inspirationsdag för medlemmar med mera.

Har ni några funderingar, förslag eller vill hjälpa till med någon del av arbetet är ni varmt välkomna att höra av er

Hälsningar från styrelsen:
Sandra Kastås, grundare och vd Orakel PR
Sten Haage, partner StrandbergHaage
Åsa Ragnarsson, grundare och vd Far from Standard
Gabriella Finnborg, grundare och vd Prat PR
Emma Borgström, PR-konsult, Hallström PR  
Helena Engström, grundare och delägare Vass Kommunikation 
Johanna Engström, grundare och delägare Vass Kommunikation 
Adjungerad: David Khabbazi, grundare I am Collective