Samarbete med MarLaw

Från och med december 2023 och under hela 2024 har Svensk PR ett samarbete med advokatfirman MarLaw. Syftet är att våra medlemmar och branschen som helhet ska få tillgång till mer kunskap i rättsfrågor. Marlaw är specialiserade på frågor som rör byrå-branschen såsom marknadsrätt, medierätt, upphovsrätt etc. Samarbetet innebär bland annat att MarLaw ställer upp med experter, till exempel på Stora PR-dagen och uppmärksammar oss på viktiga och aktuella frågor.

Läs mer om MarLaw.