Riktlinjer för PR-branschen

Vi utvecklar nu etiska riktlinjer för PR-branschen. Från och med 2023 uppmanas våra medlemmar att följa riktlinjerna. Vår plan är att från och med 2024 innebär ett medlemsskap i Svenska PR-företagen att man ska följa riktlinjerna. På så sätt blir ett medlemsskap en kvalitetsstämpel och en fingervisning av vad man kan kräva av en PR-byrå eller fristående PR-konsult.

Våra riktlinjer omfattar PR-branschen, det vill säga PR-byråer och fristående PR-konsulter.
En följdfråga blir förstås: Vad är PR? Läs här om hur vi definierar PR.

1. Schysst arbetsgivare

– Anställning på PR-byrå. Här planerar vi att ta fram riktlinjer för vad som kan krävas av en arbetsgivare.

– Praktik på PR-byrå. Föreningen har tagit fram etiska riktlinjer för praktik. Där kan du läsa om vad praktik innebär och vad som ska ingå i ett avtal mellan praktikant och arbetsgivare.

2. Schysst leverantör

– Etiska riktlinjer för hur en PR-byrå förväntas utföra sina tjänster mot kund och vad byrån kan förvänta sig av en kund. (Pågående arbete.)

– Allmänna branschvillkor. Svenska PR-företagen har inte tagit fram egna utan hänvisar till de som tagits fram av Sveriges kommunikatörer och Sveriges Annonsörer. Se aktuell version på deras webb.

3. Schysst inköpare

– Etiska riktlinjer för hur en PR-byrå förväntas samarbeta med underleverantörer. (Pågående arbete.)

– Allmänna branschvillkoren (se punkt 2) omfattar också ansvar för underleverantör.