Normer

Vad vi står för

Om dokumentets syfte

Detta dokument har som syfte att beskriva och ge kunskap kring vad vi som PR-branschförening – och våra medlemmar – står för.

Därför finns PR-byråer

Vårt uppdrag är att hjälpa våra uppdragsgivare att bygga långsiktiga relationer med sina intressenter och målgrupper i syfte att skapa effekt. I en föränderlig värld bistår vi med ett utifrånperspektiv på uppdragsgivarens utmaningar.

Dessa arbetar vi med

Våra uppdragsgivare kan exempelvis vara företag, organisationer, föreningar, politiskt partier eller enskilda individer.

Så här hjälper vi våra uppdragsgivare

Genom rådgivning och strategisk kommunikation hjälper vi våra uppdragsgivare att skapa synlighet, påverka, skapa engagemang och bygga förtroenden. Vi mäter våra insatser och redovisar effekten för våra kunder.

Detta står vi för:

ÖPPENHET & DEMOKRATI

Vi står för ett öppet samhälle präglat av demokrati och yttrandefrihet
Vi står för FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Vi står för att verka inom ramen för ett öppet samhälle, följa dess lagar och regler samt arbeta med uppdragsgivare som gör detsamma.

Vi står upp för att vi arbetar med våra uppdragsgivare trots att vi inte har någon allmän skyldighet att berätta om våra uppdragsgivare eller uppdragens art.

Vi står för att alla PR-konsultföretag har rätt att avböja uppdrag av skäl som har sin grund i personliga övertygelser eller företagets värdegrund.

Vi står för att berätta om vilka tjänster vi erbjuder

 

RAKT & ÄRLIGT

Vi står för att inte avsiktligt vilseleda kring fakta.

Vi står för att inte kontakta intressenter eller påverkare under falska premisser
Vi står för att rådge våra kunder att kommunicera rakt, ärligt och transparent

NORMKREATIVT

Vi står för att kommunicera så att fler känner sig välkomna och representerade, med fokus på kön, sexuell läggning, etnicitet och funktionsvariation.

Vi står för att använda ett språk, både visuellt och i text, som är utformat för att inkludera den stora och breda variationen av individer som varje uppdragsgivares målgrupp består av.

Vi vill arbeta för att motverka normer som vi vanligen lutar oss mot. Till exempel vad som är/tillskrivs som manligt och kvinnligt eller att vi tillskriver en individ en viss roll endast baserat på individens kön eller etnicitet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i formuläret nedan om du har frågor kring våra normer eller vill veta mer om Svenska PR-företagen.

Kontakt

Namn
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.