Nyhetsbrev Mars 2021

Nyhetsbrev
1/2021
Svenska pr-företagen hemsida

Välkommen till årets första nyhetsbrev

En ny styrelse har börjat arbeta och vi har ett antal spännande punkter på agendan.
Just nu jobbar vi med:

  • Program för webbinarier. Det första arrangeras redan före påsk – tisdagen 30 mars kl 8 och temat är upphandlingar.
  • Etiska riktlinjer för PR-företag utvecklas.
  • Hur förstärker vi nyttan med medlemskap i SvPRF?
  • Stora PR-Dagen planeras 2022
  • Hur kan dra nytta av vårt nätverk SvPRF?
  • Och mycket mer. Läs vad vi planerat under Q1.

Styrelsen

Upphandlingar – genväg?

Vi gästas av Klara Allgurén och Rasmus Lillberg från Upphandlingsmyndigheten som vill uppmuntra fler leverantörer att vara med.

Små företags genväg till de stora kunderna?

Webbinarium tisdag 30 mars kl 08:00–09:00

Många PR-företag tvekar att vara med i stora upphandlingar. En del får skräckbilder av byråkrati och riggade upphandlingar. Men är det verkligen sant, och hur ska man som leverantör tänka?

Myndigheterna blir allt bättre på att handla upp, och du som leverantör har rätt till en schysst upphandling. Här finns affärsmöjligheter! Det säger våra gäster från Upphandlingsmyndigheten.

Från byråbranschen medverkar Jonas Pertoft, Södra tornet och Anders Wallqvist, Nowa, två byråer som lyckats bra i upphandlingar. De är redo att bidra med att svara på frågor och ge tips.

Ytterligare en gäst är Melodie van Sass, nyutbildad från IHM som upphandlingsexpert, som berättar i fem minuter om vad det jobbet innebär.

Medlemmar i år och förra året

Just nu pågår sammanräkningen av medlemsföretagen i Svenska PR-företagen. Det sker genom att alla medlemmar får en avi om att betala avgiften för år 2021.

Tyvärr är det några medlemsföretag som inte finns längre. Samtidigt har nya uppenbarat sig som vill vara medlemmar. Allt är inte sammanräknat ännu. Men målet är att kunna attrahera flera PR-företag att bli medlemmar och därmed öka medlemsantalet i Svenska PR-företagen under 2021.

Ledare: Samverkan, samverkan, samverkan…

En av de större förtjänsterna med att vara medlem i en branschorganisation som Svenska PR-företagen är kollegorna man möter i nätverket och det kompetensutbyte man kan få. Detta vill vi i styrelsen nu utveckla vidare och på så sätt stärka värdet av att vara medlem. Vi har idéer men vi vill också höra dina funderingar.

Det är allt vanligare att arbeta i nätverk. När man som mindre PR-företag behöver specialkompetens, mer resurser eller bollplank då vill man kunna lita på de underkonsulter man tar in. Det skulle kunna vara medlemmar i SvPRF, som följer samma etiska regler och redan har godkänts som medlemmar.

En idé kan vara en lista över medlemmarnas specialkompetenser och -områden. Vi kan dra nytta av varandra i stora eller komplicerade uppdrag och upphandlingar.

Ett medlemsnätverk kan också vara betydelsefullt när man är ny som konsult och PR-företag, ett start-up. Flera mer erfarna medlemskonsulter kan ge coachning och råd. Exempelvis i anställningsfrågor.

En annan tanke är att kunna tillhandahålla Svenska PR-företagens medlemmar i listor över ”Certifierade och bra PR-byråer” till företag och organisationer med PR-behov. Så skulle vi kanske kunna bidra till ökad försäljning för våra medlemmar.

Möjligheterna och behoven är många och vi tror att vår branschförening kan bli betydligt starkare genom samverkan. Vi vill gärna ha dina synpunkter och idéer på vad DU anser vore bra för föreningen och ditt företag.

Är mer samverkan en väg att gå för att bli starkare som både företag och förening?

Lars-Ola Nordqvist

Vik. ordförande

Stora PR-dagen planeras inför premiär nästa år

Svenska PR-företagen planerar att arrangera Stora PR-Dagen under maj 2022. Dagen skulle ha genomförts tidigare men har senarelagts på grund av pandemin.

Stora PR-dagen ska samla branschen under en hel dag och ska färgas av berättelser, erfarenheter och insikter som ska bidra till ett ökat kunnande men också inspiration. Svenska PR-företagen har tidigare arrangerat Stora PR-priset och Stora PR-Dagen ersätter detta arrangemang. Stora PR-Dagen ska till skillnad från PR-priset, lyfta bredden i vad kommunikationsbranschen faktiskt bidrar med och inte begränsa sig till kreativa kampanjer.

Svenska PR-företagen kommer löpande att berätta om dagen och vilka de medverkande kommer att vara. Stora PR-Dagen kommer att arrangeras i Stockholm och beräknas samla över 200 personer verksamma i kommunikationsbranschen.”