Från Exakt till Svenska PR-företagen

Under våren 2005 uppmärksammades PR-organisationen Precis när flertalet mindre PR-byråer önskade en mer inkluderande organisation. Precis hade ett krav på 5 miljoner i byråintäkt per år, vilket en stor del av Sveriges PR-företag inte kunde uppnå. Detta sådde ett frö hos Gabriella Finnborg, grundare till Prat PR, som bestämde sig för att grunda en ny organisation.

Gabriella hade själv tidigare kontaktat Precis för att be om råd, men hon fick inte de svar hon förväntade sig och såg förbättringsområden. När hon sedan bestämde sig för att skapa en ny organisation valde hon att döpa den till Exakt med motiveringen att den nya organisationen ska prata om exakt det som Precis inte gjorde; marknads-PR.

När Precis fick nys om den nya organisationen, erbjöd de Prat PR medlemskap. Gabriella avstod dock erbjudandet och fortsatte med Exakt, som hade fått ett stort intresse och blivit backat av många stora byråer.

Under hösten 2005 startade Exakt upp med drygt 30 deltagande PR-byråer i den nya organisationen där alla får vara med, utan krav på storlek eller omsättning. De öppnade upp för nya namnförslag och blev till slut Svenska PR-företagen. Under det första årsmötet valdes Gabriella till organisationens första ordförande. Innan årsmötet hade 23 medlemsföretag betalat in årsavgiften, och samlat över 100 PR-konsulter.

Idag fortsätter Svenska PR-företagen vara en välkomnande organisation för de PR- och kommunikationsbyråer som vill gå med, oavsett storlek. Det är en ideell förening som jobbar för att fortsätta vara en professionell instans och kommunikations-Sveriges trevligaste nätverk.