En kreativ workshop hos Hyper Island

En regnig torsdag i september samlades ett 20-tal deltagare i Hyper Islands lokaler på Telefonplan. Vi hade en spännande kväll framför oss tillsammans med Hyper Island i hur kreativitet frambringas och hur en workshop eller brainstorming utformas på bästa sätt. Eventet inleddes med mingel där representanter från flera olika PR- och kommunikationsbyråer närvarande. Vi slog oss ned runt bord där Hyper Island hade placerat ut färgglada pennor, post-it-lappar och papper i olika storlekar. Det var uppdukat för kreativitet.

Vår ordförande Sandra Kastås hälsade alla välkomna och sedan tog föreläsaren Johan över. Johan presenterade en arbetsmodell för att effektivisera möten och workshops, I.DO.A.R.R.T. Där varje bokstav står för en del i agendan Intention, Desired Outcomes, Agenda, Rules, Roles och Time.

För att mjuka upp oss och få igång tänket kring brainstorming inledde Johan med en uppgift. Vi skulle under en minut komma på och skriva ned på post-it-lappar hur och till vad ett gem kan användas. Efter den effektiva uppgiften var vi redo att sätta igång på riktigt!

Vi som deltog delades in i arbetsgrupper och workshopen inleddes med instruktioner. Uppgiften bestod i att skapa en lösning för framtida inlärning i skolan. Arbetsprocessen var indelad i fem steg: Empathize, Define, Ideate, Prototype och Test. Arbetsverktyget är framtaget av Stanford Design School och fokuset ligger på designtänkande.

I det första steget vände vi oss till bordsgrannen för att diskutera tidigare erfarenheter inom ämnet lärande; hur lär vi oss, det bästa sättet att lära sig och vad vi saknar i lärandet. Det vi kom fram till i steg ett skulle sedan omvandlas till frågor i steg två. Vilka är våra användare? Vilka behov har de? Vilken kunskaphar vi om dem? För att utifrån det formulera en “How might we”-fråga. Hur ska vi kunna hjälpa våra användare? Jo, genom att…

Efter att frågan var formulerad var det dags att brainstorma idéer. Johan uppmuntrade oss att ta vara på varje idé, reflektera över vad som sades och att inte avbryta varandra. Vår kreativitet sattes på prov och vi fick utmana oss själva och varandra. När tiden på åtta minuter var ute fick vi rösta fram de idéer vi tyckte var bäst. Sedan var det dags att bygga en prototyp av vår lösning för att vi i sista steget skulle presentera den för en annan grupp. Alla stegen utfördes på tid, ibland hade vi bara en minut på oss och som mest hade vi åtta minuter.  

Efter presentationerna satte vi oss och reflekterade tillsammans kring vad vi hade lärt oss under de två timmar som passerat.

Ett stort tack till Hyper Island för att de ville arrangera den här workshopen tillsammans med oss på Svenska PR-företagen!

Vill du läsa mer om design thinking? Kolla in denna länk: https://stanford.io/2foBN7V