Tre nya medlemmar

Vi har glädje att presentera tre nya medlemmar i Svenska PR-företagen, Schiller and friends, Ibeyostudios och Mixade Zonen.

Schiller and friends

”Efter 27 år stängde vi Vox PR förra året och jag startade mitt eget bolag Schiller & Friends. Under åren har jag byggt upp ett brett nätverk av kompetenser inom kommunikation, såväl i Sverige som utomlands. Och som mitt bolagsnamn antyder så tar jag nu hjälp av mina ”vänner” för att skapa team som anpassas helt efter kundernas behov, allt från strategisk konsultation till produktion. Tillsammans löser vi de flesta behoven.”

Ibeyostudio

Ibeyostudio är en kreativ och personlig PR-byrå baserad i Stockholm. Vi är väletablerade med ett omfattande nätverk inom livsstil: mode, design, skönhet, outdoor, sport, tech, musik, konst, mat & dryck och destination. Sedan starten 2003 erbjuder vi våra kunder strategisk rådgivning, kreativa lösningar och det taktiska genomförandet. På kundlistan finns ett 15-tal kunder inom mode- och livsstilssegmentet; bland andra Breitling, Tommy Hilfiger, Vans, Urbanista, Colorama, 7-Eleven, The Body Shop och Thule. Ibeyostudios huvudmarknad är Sverige men vi är också verksamma i Norge, Danmark och Finland.

Mixade zonen

Mixade Zonen drivs sedan 2017 av PR-, kommunikations- och innehållskonsulten Niclas Green, med över 20 års erfarenhet som journalist. Mixade Zonen fokuserar på sport- och upplevelseindustrin men är verksamma inom alla branscher. De skapar innehåll, medietränar företagsledare och olympier, samt kan bygga allt från snabblaunchade hemsidor till varaktiga varumärken.

Webbinarium om upphandling

Små företags genväg till de stora kunderna?

Webbseminarium, 30 april 2021. Video kommer inom kort.

Många PR-företag tvekar att vara med i stora upphandlingar. En del får skräckbilder av byråkrati och riggade upphandlingar. Men är det verkligen sant, och hur ska man som leverantör tänka?

Myndigheterna blir allt bättre på att handla upp, och du som leverantör har rätt till en schysst upphandling. Här finns affärsmöjligheter! Det säger våra gäster från Upphandlingsmyndigheten.

Från byråbranschen medverkar Jonas Pertoft, Södra tornet och Anders Wallqvist, Nowa, två byråer som lyckats bra i upphandlingar. De är redo att bidra med att svara på frågor och ge tips.

Ytterligare en gäst är Melodie van Sass, nyutbildad från IHM som upphandlingsexpert, som berättar i fem minuter om vad det jobbet innebär.

Årsmötet: Svenska PR-företagen tar branschgrepp för etiska pr-regler

Med en fortsatt stabil ekonomi stärker den Svenska PR-företagen nu sitt grepp om att utveckla fler etiska riktlinjer för branschen, fler digitala medlemsprogram och nya mätmetoder för pr-branschen. Det fastslogs på föreningens årsmöte 11 februari.

Föreningen trotsar pandemins verkningar och redovisar en ekonomi i fortsatt balans och ett litet plusresultat trots nedgång i intäkter. Den planerade nysatsningen på Stora PR-dagen, som ersätter Stora PR-priset, fick ställas in på grund av mötesrestriktionerna. Målet är att ha ett event 2022. Pandemin satte även tråkiga spår i medlemmars verksamheter och några försvann under året.

En av höjdpunkterna under året var att föreningen blev medlem i den internationella branschorganisationen IPRA, en annan vår satsning på att utveckla normer för mätning av pr-aktiviteter. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021, och diskussioner pågår med Precis om ett samarbete kring detta.

Under året har en rad digitala seminarier med intressanta och aktuella teman arrangerats av föreningen. Exempelvis har vi skildrat effekterna av pandemin och hur våra medlemsföretag bäst kan tackla de vardagliga, juridiska och ekonomiska följdverkningarna. Ett annat högaktuellt tema har handlat om sociala medier och den digitala kommunikationen.

SvPRF kommer att utveckla den digitala seminarieverksamheten 2021. Samma sak gäller för att utveckla fler etiska riktlinjer för pr-företag. Föreningen arbetar med gemensamma regler för att hantera praktikanter på rätt sätt, och ska gå vidare med nya riktlinjer även på andra områden under 2021.

Medlemsavgifterna beslutades ligga fast även 2021 och ett förslag som bifölls på mötet var möjligheten att rabattera medlemsavgifter för mindre och nystartade företag som vill bli medlemmar.

Styrelsen för Svenska PR-företagen har gjort ett gediget jobb under ett svårt 2020, avtackades och fick ansvarsfrihet för ett välskött verksamhetsår.  En ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag:

 • Sandra Kastås omvaldes till ordförande för ett år. Hon är ledig från uppdraget fram till maj 2021
 • Lars-Ola Nordqvist, Nowa Empower, invaldes till styrelsen för ett år med uppdraget att vara tillförordnad ordförande, för att sedan återgå som ordinarie ledamot.
 • Övriga styrelseledamöter Sten Haage, Carsten Carlsson, Anders Tollmar och Jonas

Pertoft omvaldes för ett år. Hannah Resare och Sara Valtersson, Znetwork, invaldes till styrelsen för ett år. Åsa Ragnarsson, Jesper Brandt och Doreen Månsson lämnar styrelsen.

 • Karin Larén Hallström omvaldes till revisor och Stefan Kavsjö och Pia Schiller till valberedning.

– I takt med att kommunikationsbranschen växer och blir mer komplex ökar också våra medlemmars behov av en stark branschförening, samverkan och kompetensutveckling. Vår uppgift är att se till att SvPRF ytterligare stärker den rollen för svenska pr-företag, kommenterar Lars-Ola Nordqvist, vik. ordförande.

Välkommen till årsmöte 2021

Varmt välkommen på årsmöte för Svenska PR-företagen den 11 februari. Vi genomför årsmötet via Zoom med start klockan 17.00.

Klockan 17.00 börjar själva årsmötet och i direkt anslutning fortsätter vi med en dialog om styrelsens förslag till etiska riktlinjer för PR-företagen. Det första område som preciserats handlar om praktikarbete. Förslaget skickas ut till anmälda i god tid inför årsmötet så att vi kan få värdefull respons.

VAD: Årsmöte
NÄR: 11 februari 2021
TID: kl 17:00
PLATS: Zoom

Föreningens medlemmar har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet. Som medlem räknas företag som har betalat årsavgiften för 2020. Alla anställda i medlemsföretag är välkomna att närvara!

Alla medlemmar har rätt att väcka motioner till årsmötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, d v s senast den 4 februari 2021, för att kunna tas upp till behandling där. Mejlas till info@svenskaprforetagen.se

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt eventuella motioner finns tillgängliga för medlemmar efter den 27 januari. Mejla info@svenskaprforetagen.se om du vill ta del av dessa.

Förslag till dagordning

 1. Beslut om kallelse till årsmötet behörigen skett samt fastställande av dagordningen
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 3. Val av justerare/rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser
 6. Fastställande av balansräkning
 7. Beslut angående disponering av vinst/förlust
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner
 10. Diskussionspunkt – verksamhetsinriktning och styrelsearbete kommande år
 11. Val av ordförande för ett år
 12. Val av övriga två till sex styrelseledamöter och en till två ersättare för ett år
 13. Val av revisorer
 14. Tillsättning av valberedning
 15. Rapport om årsavgift och inträdesavgift
 16. Övriga frågor

För frågor inför årsmötet, kontakta

Anders Tollmar, 0702 814 544, anders.tollmar@nowa.se.

Sten Haage, 0709 955 275, sten.haage@strandberghaage.se

Välkomna!

Styrelsen

Webbinarium – Generation Z om året som gått: reklamen, TiKTok och den nya vardagen

De är kända för att vara digitala, kräsna och värderingsstyrda. Men vad tänker de själva om tiden vi lever i med en pågående pandemi? Hur har vardagen förändrats och vad tycker de om företagens corona-kommunikation?
Välkomna till ett samtal där vi analyserar året som gått tillsammans med experter från generation Z.
Den grymma panelen består av:
– Philippa Lokko, SoMe-expert och genusvetare
– Shariq Musharaf, growth hacker, entreprenör och gymnasiestuderande
– Liam Kalevi, influencer och Head of TikTok på Society Icon
– Adina Martin, pol.kand-studerande och socialdebattör
Samtalet leds av z.network i samarbete med Svenska PR-företagen.
Se inspelning från webbinariet: https://youtu.be/AJvlV6af1wQ

Den odigitala PR-branschen – Webbinarium 10 nov med z.network

Bransch efter bransch digitaliseras. Men hur går det egentligen för PR-branschen?
Välkommen till ett webbinarium som lyfter PR-branschens förbättringsområden och ifrågasätter; varför går det så långsamt när det behöver gå så mycket snabbare?
Webbinariet, som hålls av Svenska PR-företegen tillsammans med z.network, kommer bjuda på roliga (och skrämmande) exempel på hur odigital branschen är samt ge konkreta exempel till omställning.
z.network är ett nordiskt PR-nätverk som beskriver sig själva som “typ en PR-byrå, fast modernare och mycket mer snabbrörliga” och startades av Sara Valtersson och Hannah Resare Monsén. Tidigare i höst släppte de en digital PR-guide med tips om hur du gör kommunikation 2021 eftersom att det enligt dem, inte hänt mycket på området de senaste åren.
När: 10 november kl 8:00 – 9:00
Var: Zoom
Se webbinariet i efterhand: https://youtu.be/NI4teIgwxlM

 

Webbinarium 23 juni – The changing face of Public Relations internationally

The changing face of Public Relations internationally

Svetlana Stavreva is president of the International Public Relations Association (IPRA), and an IBM Communications Manager. She will tell us a bit about COVID-19 impact on the PR industry globaly and about the changing face of PR.

Svetlana’s experience blends more than fifteen years in various strategic positions with leading institutions and companies. She has worked through all marketing, communications, government relations disciplines and for all IBM world regions, except North America. Communications with all its aspects is her area of expertise and she has built many teams and professionals, as well as a great global network. Svetlana is fluent in English, Russian and Spanish and also speaks German, Slovak and a bit of Esperanto. Being a strategist first, then a public relation & marketing professional, journalist, car racer and change management expert has helped her gain diverse experience from which she learned and keeps learning.

Svenska PR-företagen bjuder in till en halvtimmes stopp i maskin och reflektion varje tisdag fram till sommaren. Ett socialt vattenhål för oss i PR-branschen som lever i den alternativa verklighet pandemin skapat. Vi bjuder på innovationer som sker med anledning av corona, presenterade av deras skapare. Och reflekterar gemensam över hur vi vill och kan leda utvecklingen av det vi levererar och sättet vi arbetar på in i den post-coroniala eran. Frågan som återkommer varje vecka: Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

Vi ses i ett Zoom-möte som modereras av Anders Tollmar i föreningens styrelse. Alla är välkomna att dela tankar och idéer och diskutera de innovationer som presenteras.

Dag: Tisdag 23 juni
Tid: Klockan 11.30-12.00
Plats: Zoom

Join Zoom Meeting. Ingen anmälan krävs.

https://zoom.us/j/93281430592?pwd=Wm5pbVVJUjh6S0VEOHlEVm1NZ3RZUT09

Meeting ID: 932 8143 0592

Password: 033342

Med vänliga hälsningar /Styrelsen

Webbinarium 16 juni – Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

En hel halvtimme med fokus på de frågeställningar vi inte riktigt hunnit med när vi haft innovativa och spännande gäster de senaste tisdagarna. Vi reflekterar gemensam över hur vi vill och kan leda utvecklingen av det vi levererar och sättet vi arbetar på in i den post-coroniala eran. Och vi tar på allvar tag i frågan om hur vi ser på framtiden: Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

Vi ses i ett Zoom-möte som modereras av Anders Tollmar i föreningens styrelse. Alla är välkomna att dela tankar och idéer och diskutera de innovationer som presenteras.

Dag: Tisdag 16 juni
Tid: Klockan 11.30-12.00
Plats: Zoom

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93281430592?pwd=Wm5pbVVJUjh6S0VEOHlEVm1NZ3RZUT09

Meeting ID: 932 8143 0592

Password: 033342

Webbinarium 9 juni – Pandemins effekter inom livsmedel och läromedel

Hur dagligvaruhandeln hanterar effekterna av en pandemi
Dagligvaruhandeln är klassad som samhällsviktig verksamhet i kris och har ett samhällsansvar med att förse befolkningen med framför allt livsmedel. Ida Käll, brand manager på Axfood, berättar om hur coronakrisen påverkat koncernens olika verksamheter och vikten av tydlig och lugnande kommunikation för att uppmana kunderna att handla mer ansvarsfullt.

Pandemin skapade arbetsro och utrymme för utveckling
Christer Carlberg är VD på Sanoma Utbildning. Han leder ett förlag som är inriktat på läromedel, traditionella såväl som digitala. Såsom de flesta andra leverantörer till skolan släppte Sanoma sina digitala resurser fria för skolorna att använda under våren, men utvecklingen blev inte riktigt som man kan tro, i alla fall fram till nu. Hör Christer reflektera över hur hans bransch påverkats och även hur de själva anpassat sin verksamhet och sitt sätt att kommunicera och göra PR under pandemin, liksom vad han tror kommer att hända när vi blåser faran över så småningom.

Svenska PR-företagen bjuder in till en halvtimmes stopp i maskin och reflektion varje tisdag fram till sommaren. Ett socialt vattenhål för oss i PR-branschen som lever i den alternativa verklighet pandemin skapat. Vi bjuder på innovationer som sker med anledning av corona, presenterade av deras skapare. Och reflekterar gemensam över hur vi vill och kan leda utvecklingen av det vi levererar och sättet vi arbetar på in i den post-coroniala eran. Frågan som återkommer varje vecka: Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

Vi ses i ett Zoom-möte som modereras av Anders Tollmar i föreningens styrelse. Alla är välkomna att dela tankar och idéer och diskutera de innovationer som presenteras.

Dag: Tisdag 9 juni
Tid: Klockan 11.30-12.00
Plats: Zoom

Inspelning från seminariet kan laddas ned här

Webinarium 2 juni 2020 – Framgångsrik molnbyrå och digital omställning

Framgångsrik molnbyrå – så klarar vi krisen

Anna Sundström, vd för kommunikationsbyrån Södra tornet, berättar om hur de klarar omställningen till en ny digital distansverklighet. Hur gör de för att behålla lönsamhet utan att permittera eller varsla? Precis innan Coronautbrottet i Sverige utsågs Södra tornet till Bästa arbetsgivare i Årets byrå 2020, en fantastiskt fin utmärkelse! Men hur förvaltar man det när alla sitter hemma och jobbar? Hänger bra arbetsmiljö ihop med att stå stark i kriser?

”Förändring är inget nytt. Det handlar som alltid om att agera tidigt och kommunicera mer”

Niclas Rahm från Eventyr berättar om hur de räddade jobben genom att snabbt växla upp i sina digitala kanaler och om vikten av att följa med i de beteendeförändringar som sker just nu.

Svenska PR-företagen bjuder in till en halvtimmes stopp i maskin och reflektion varje tisdag fram till sommaren. Ett socialt vattenhål för oss i PR-branschen som lever i den alternativa verklighet pandemin skapat. Vi bjuder på innovationer som sker med anledning av corona, presenterade av deras skapare. Och reflekterar gemensam över hur vi vill och kan leda utvecklingen av det vi levererar och sättet vi arbetar på in i den post-coroniala eran. Frågan som återkommer varje vecka: Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

Vi ses i ett Zoom-möte som modereras av Anders Tollmar i föreningens styrelse. Alla är välkomna att dela tankar och idéer och diskutera de innovationer som presenteras.

Dag: Tisdag 2 juni
Tid: Klockan 11.30-12.00
Plats: Zoom

Inspelning från seminariet kan laddas ned här