Branschundersökning PR och kommunikation

Hej branschkollega! 

För att få bättre insikter om vilka utmaningar vår bransch står inför, samt hitta gemensamma standarder gör vi på Svenska PR-företagen just nu en undersökning för PR- och kommunikationsbranschens utveckling. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på vår enkät med 18 frågor som beräknas ta cirka 6 minuter. Delta i undersökningen genom att klicka HÄR.

Syftet med undersökningen är att ta fram ett antal olika parametrar för branschstandarder samt branschens utveckling och utmaningar. Vi strävar efter att vara en organisation som tar ansvar för PR-branschens fortsatta utveckling samt tillhandahålla verktyg och standarder.

Dina svar behandlas helt anonymt. Det samlade undersökningsresultatet kommer finnas tillgängligt för alla som deltagit.

På förhand, stort tack för din tid!
/Sandra Kastås, ordförande Svenska PR-företagen