Årsmötet: Svenska PR-företagen tar branschgrepp för etiska pr-regler

Med en fortsatt stabil ekonomi stärker den Svenska PR-företagen nu sitt grepp om att utveckla fler etiska riktlinjer för branschen, fler digitala medlemsprogram och nya mätmetoder för pr-branschen. Det fastslogs på föreningens årsmöte 11 februari.

 

Föreningen trotsar pandemins verkningar och redovisar en ekonomi i fortsatt balans och ett litet plusresultat trots nedgång i intäkter. Den planerade nysatsningen på Stora PR-dagen, som ersätter Stora PR-priset, fick ställas in på grund av mötesrestriktionerna. Målet är att ha ett event 2022. Pandemin satte även tråkiga spår i medlemmars verksamheter och några försvann under året.

En av höjdpunkterna under året var att föreningen blev medlem i den internationella branschorganisationen IPRA, en annan vår satsning på att utveckla normer för mätning av pr-aktiviteter. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021, och diskussioner pågår med Precis om ett samarbete kring detta.

Under året har en rad digitala seminarier med intressanta och aktuella teman arrangerats av föreningen. Exempelvis har vi skildrat effekterna av pandemin och hur våra medlemsföretag bäst kan tackla de vardagliga, juridiska och ekonomiska följdverkningarna. Ett annat högaktuellt tema har handlat om sociala medier och den digitala kommunikationen.

SvPRF kommer att utveckla den digitala seminarieverksamheten 2021. Samma sak gäller för att utveckla fler etiska riktlinjer för pr-företag. Föreningen arbetar med gemensamma regler för att hantera praktikanter på rätt sätt, och ska gå vidare med nya riktlinjer även på andra områden under 2021.

Medlemsavgifterna beslutades ligga fast även 2021 och ett förslag som bifölls på mötet var möjligheten att rabattera medlemsavgifter för mindre och nystartade företag som vill bli medlemmar.

Styrelsen för Svenska PR-företagen har gjort ett gediget jobb under ett svårt 2020, avtackades och fick ansvarsfrihet för ett välskött verksamhetsår.  En ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag:

  • Sandra Kastås omvaldes till ordförande för ett år. Hon är ledig från uppdraget fram till maj 2021
  • Lars-Ola Nordqvist, Nowa Empower, invaldes till styrelsen för ett år med uppdraget att vara tillförordnad ordförande, för att sedan återgå som ordinarie ledamot.
  • Övriga styrelseledamöter Sten Haage, Carsten Carlsson, Anders Tollmar och Jonas

Pertoft omvaldes för ett år. Hannah Resare och Sara Valtersson, Znetwork, invaldes till styrelsen för ett år. Åsa Ragnarsson, Jesper Brandt och Doreen Månsson lämnar styrelsen.

  • Karin Larén Hallström omvaldes till revisor och Stefan Kavsjö och Pia Schiller till valberedning.

– I takt med att kommunikationsbranschen växer och blir mer komplex ökar också våra medlemmars behov av en stark branschförening, samverkan och kompetensutveckling. Vår uppgift är att se till att SvPRF ytterligare stärker den rollen för svenska pr-företag, kommenterar Lars-Ola Nordqvist, vik. ordförande.

Webbinarium – Generation Z om året som gått: reklamen, TiKTok och den nya vardagen

De är kända för att vara digitala, kräsna och värderingsstyrda. Men vad tänker de själva om tiden vi lever i med en pågående pandemi? Hur har vardagen förändrats och vad tycker de om företagens corona-kommunikation?
Välkomna till ett samtal där vi analyserar året som gått tillsammans med experter från generation Z.
Den grymma panelen består av:
– Philippa Lokko, SoMe-expert och genusvetare
– Shariq Musharaf, growth hacker, entreprenör och gymnasiestuderande
– Liam Kalevi, influencer och Head of TikTok på Society Icon
– Adina Martin, pol.kand-studerande och socialdebattör
Samtalet leds av z.network i samarbete med Svenska PR-företagen.
Se inspelning från webbinariet: https://youtu.be/AJvlV6af1wQ

Den odigitala PR-branschen – Webbinarium 10 nov med z.network

Bransch efter bransch digitaliseras. Men hur går det egentligen för PR-branschen?
Välkommen till ett webbinarium som lyfter PR-branschens förbättringsområden och ifrågasätter; varför går det så långsamt när det behöver gå så mycket snabbare?
Webbinariet, som hålls av Svenska PR-företegen tillsammans med z.network, kommer bjuda på roliga (och skrämmande) exempel på hur odigital branschen är samt ge konkreta exempel till omställning.
z.network är ett nordiskt PR-nätverk som beskriver sig själva som “typ en PR-byrå, fast modernare och mycket mer snabbrörliga” och startades av Sara Valtersson och Hannah Resare Monsén. Tidigare i höst släppte de en digital PR-guide med tips om hur du gör kommunikation 2021 eftersom att det enligt dem, inte hänt mycket på området de senaste åren.
När: 10 november kl 8:00 – 9:00
Var: Zoom
Se webbinariet i efterhand: https://youtu.be/NI4teIgwxlM

 

Webbinarium 23 juni – The changing face of Public Relations internationally

The changing face of Public Relations internationally

Svetlana Stavreva is president of the International Public Relations Association (IPRA), and an IBM Communications Manager. She will tell us a bit about COVID-19 impact on the PR industry globaly and about the changing face of PR.

Svetlana’s experience blends more than fifteen years in various strategic positions with leading institutions and companies. She has worked through all marketing, communications, government relations disciplines and for all IBM world regions, except North America. Communications with all its aspects is her area of expertise and she has built many teams and professionals, as well as a great global network. Svetlana is fluent in English, Russian and Spanish and also speaks German, Slovak and a bit of Esperanto. Being a strategist first, then a public relation & marketing professional, journalist, car racer and change management expert has helped her gain diverse experience from which she learned and keeps learning.

Svenska PR-företagen bjuder in till en halvtimmes stopp i maskin och reflektion varje tisdag fram till sommaren. Ett socialt vattenhål för oss i PR-branschen som lever i den alternativa verklighet pandemin skapat. Vi bjuder på innovationer som sker med anledning av corona, presenterade av deras skapare. Och reflekterar gemensam över hur vi vill och kan leda utvecklingen av det vi levererar och sättet vi arbetar på in i den post-coroniala eran. Frågan som återkommer varje vecka: Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

Vi ses i ett Zoom-möte som modereras av Anders Tollmar i föreningens styrelse. Alla är välkomna att dela tankar och idéer och diskutera de innovationer som presenteras.

Dag: Tisdag 23 juni
Tid: Klockan 11.30-12.00
Plats: Zoom

Join Zoom Meeting. Ingen anmälan krävs.

https://zoom.us/j/93281430592?pwd=Wm5pbVVJUjh6S0VEOHlEVm1NZ3RZUT09

Meeting ID: 932 8143 0592

Password: 033342

Med vänliga hälsningar /Styrelsen

Webbinarium 16 juni – Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

En hel halvtimme med fokus på de frågeställningar vi inte riktigt hunnit med när vi haft innovativa och spännande gäster de senaste tisdagarna. Vi reflekterar gemensam över hur vi vill och kan leda utvecklingen av det vi levererar och sättet vi arbetar på in i den post-coroniala eran. Och vi tar på allvar tag i frågan om hur vi ser på framtiden: Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

Vi ses i ett Zoom-möte som modereras av Anders Tollmar i föreningens styrelse. Alla är välkomna att dela tankar och idéer och diskutera de innovationer som presenteras.

Dag: Tisdag 16 juni
Tid: Klockan 11.30-12.00
Plats: Zoom

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93281430592?pwd=Wm5pbVVJUjh6S0VEOHlEVm1NZ3RZUT09

Meeting ID: 932 8143 0592

Password: 033342

Webbinarium 9 juni – Pandemins effekter inom livsmedel och läromedel

Hur dagligvaruhandeln hanterar effekterna av en pandemi
Dagligvaruhandeln är klassad som samhällsviktig verksamhet i kris och har ett samhällsansvar med att förse befolkningen med framför allt livsmedel. Ida Käll, brand manager på Axfood, berättar om hur coronakrisen påverkat koncernens olika verksamheter och vikten av tydlig och lugnande kommunikation för att uppmana kunderna att handla mer ansvarsfullt.

Pandemin skapade arbetsro och utrymme för utveckling
Christer Carlberg är VD på Sanoma Utbildning. Han leder ett förlag som är inriktat på läromedel, traditionella såväl som digitala. Såsom de flesta andra leverantörer till skolan släppte Sanoma sina digitala resurser fria för skolorna att använda under våren, men utvecklingen blev inte riktigt som man kan tro, i alla fall fram till nu. Hör Christer reflektera över hur hans bransch påverkats och även hur de själva anpassat sin verksamhet och sitt sätt att kommunicera och göra PR under pandemin, liksom vad han tror kommer att hända när vi blåser faran över så småningom.

Svenska PR-företagen bjuder in till en halvtimmes stopp i maskin och reflektion varje tisdag fram till sommaren. Ett socialt vattenhål för oss i PR-branschen som lever i den alternativa verklighet pandemin skapat. Vi bjuder på innovationer som sker med anledning av corona, presenterade av deras skapare. Och reflekterar gemensam över hur vi vill och kan leda utvecklingen av det vi levererar och sättet vi arbetar på in i den post-coroniala eran. Frågan som återkommer varje vecka: Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

Vi ses i ett Zoom-möte som modereras av Anders Tollmar i föreningens styrelse. Alla är välkomna att dela tankar och idéer och diskutera de innovationer som presenteras.

Dag: Tisdag 9 juni
Tid: Klockan 11.30-12.00
Plats: Zoom

Inspelning från seminariet kan laddas ned här

Tuesday Break’s: On route to the Post Coronian Era

Svenska PRföretagen bjuder in till en halvtimmes stopp i maskin och reflektion varje tisdag fram till sommaren. Ett socialt vattenhål för oss i PR-branschen som lever i den alternativa verklighet pandemin skapat. Vi bjuder på innovationer som sker med anledning av corona, presenterade av deras skapare. Och reflekterar gemensam över hur vi vill och kan leda utvecklingen av det vi levererar och sättet vi arbetar på in i den post-coroniala eran. Frågan som återkommer varje vecka: Vad vill jag ska vara annorlunda om ett halvår?

Vi ses i ett Zoom-möte som modereras av Anders Tollmar i föreningens styrelse. Alla är välkomna att dela tankar och idéer och diskutera de innovationer som presenteras.

Dag: Tisdagarna 26 maj samt 2, 9, 16 och 23 juni
Tid: Klockan 11.30-12.00
Plats: Zoom

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93281430592?pwd=Wm5pbVVJUjh6S0VEOHlEVm1NZ3RZUT09

Meeting ID: 932 8143 0592

Password: 033342

Svenska PR-företagens årsmöte den 23 januari

Varmt välkommen till årsmöte den 23 januari!

Varmt välkommen till årsmötet för Svenska PR-företagen den 23 januari. Vi inleder kl 17:00 med en föreläsning av Michael Gonzalez från vår nya medlemsbyrå Clarity i London som berättar om hur PR fungerar i Storbritannien, hur det skiljer sig från Sverige, hur de påverkas av Brexit med mera.

Klockan 17:45 börjar själva årsmötet och kvällen avslutas med en gemensam middag. Vi hoppas att ni alla vill delta. Vi kommer bland annat att informera om våra projekt Stora PR-dagen, certifiering av PR-konsulter, gemensam branschstandard för mätning av resultat, samt vårt arbete kring omedvetna fördomar och hur vi kan öka mångfalden i vår bransch.

VAD: Årsmöte och efterföljande middag
NÄR: 23 januari 2020
TID: kl 17:00 (årsmötet börjar 17:45)
PLATS: United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Waterfront Building lokal Inspire (ange Anders Tollmar i receptionen)
KOSTNAD: 250 kr för middag

Föreningens medlemsbyråer har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet. Som medlem räknas företag som har betalat årsavgiften för 2020. Alla anställda i medlemsföretag är välkomna att närvara!

Alla medlemmar har rätt att väcka motioner till årsmötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, d v s senast den 16 januari 2020, för att kunna tas upp till behandling där. Motioner ska mejlas till info@svenskaprforetagen.se

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt eventuella motioner finns tillgängliga för medlemmar efter den 8 januari. Mejla info@svenskaprforetagen.se

Vi ser verkligen fram emot att få träffas för  och samtal och för att välja styrelse för år 2020.

ANMÄL DIG OCH DINA KOLLEGOR HÄR!

Mvh
/ Styrelsen

 

 

Branschundersökning

Vad är PR och vad har konsulterna för lön? Läs resultaten från vår branschundersökning.

Undersökningen är inte på något sätt heltäckande men ger en fingervisning för arbetstider, löner, förmåner, kompetensutveckling, timpriser och hur resultat oftast mäts. Undersökningen gjordes år 2018. Totalt 102 svarande.

Gammal mjölk – årets bästa PR 2019

Vinnarna av Stora PR-priset 2019 är Edelman Deportivo och Coop för sitt kreativa sätt att belysa matsvinnet med kampanjen ”Old Milk”. Silvret gick till IQ som lyckats minska promillehalten på fotbollsarenorna och bronset fick Kingstreet PR och SJ för förmågan att lyfta fram ett lustfyllt och miljövänligt resande. 

Stora PR-Priset delades ut vid en välbesökt galamiddag i går kväll, den 7 februari. Samtliga bidrag hade granskats noggrant av såväl branschjury och studentjury som finaljury. Och även om många bidrag höll en hög och jämn nivå så stack ”Old Milk” ut som en solklar vinnare. Med bland annat 213 nyhetsartiklar från 25 länder och mer än 8000 utdelade doftprover under kampanjens första vecka, spreds budskapet om att vi måste börja lukta, titta och smaka på maten innan vi slänger den.

– Vi är så stolta och glada över priset och att vi tillsammans med Edelman Deportivo lyckades hitta ett helt nytt och kreativt sätt att uppmärksamma frågan om matsvinn, säger Marie Wedin, marknadschef Coop Sverige.

Stora PR-prisets sponsor Notified delade ut ett specialpris för bästa digitala närvaro. En utmärkelse som gick till Welcome och Liseberg för lanseringen och den planerade censuren av skräckfilmen ”Circus Bisarr”.

Juryns motiveringar:

”Old Milk” av Edelman Deportivo för Coop Sverige

Stora PR-priset GULD tilldelas en byrå och en kund som på ett skickligt sätt brukat sin mest vardagliga produkt, för att belysa en av våra viktigaste nutida samhällsfrågor. Med stor kreativitet och föredömlig enkelhet har kampanjen skapat nytta för såväl målgrupp som avsändare. Frågeställningen har en genomgående tydlighet och snygg förpackning vilken dessutom talar till flera sinnen. Genomförandet luktar unket, men stämmer mycket väl med kampanjens budskap. Det gör den äkta och trovärdig samt väl förtjänt av de goda resultaten.

”Fotboll utan fylla” av IQ i samarbete med STAD, AIK, Djurgården och Hammarby

Stora PR-priset SILVER tilldelas ett PR-arbete som präglas av ett engagemang, en idoghet och en målgruppsnärvaro utöver det vanliga. Framgången har skapats tack vare gedigen research, slipade undersökningar och hårt arbete på samtliga positioner. Juryn imponeras av förmågan att lyckas förändra målgruppens beteende via ökad självinsikt. Detta PR-arbete visar på ett snyggt lagspel som generat stora och betydelsefulla resultat, även utanför arenorna.

”Borta bra men hemma bäst” av King Street PR för SJ

Stora PR-priset BRONS tilldelas en byrå och en kund som i en tid av åtskillig negativ press, klarat av att fokusera på sina tillgångar och möjligheter och sprida dem på ett mycket lustfyllt sätt. Tack vare pågående samhällsdebatt var hjulen redan i rullning. Med tillägg av en tydlig strategi och inbjudande content attraherades därför snabbt både målgrupp och potentiella ambassadörer. En stor eloge till att kampanjen bygger på en oändlig källa av upplevelser, vilket skapar goda förutsättningar för en riktig långkörare.

 

Bilder och mer info om priset, juryn och bidragen: www.svenskaprforetagen.se
https://newsroom.notified.com/svenska-pr-foretagen