Svensk PR lyfte sanningen i Almedalen

Alla pratade om AI under årets Almedalsvecka. Men bakom bubblade ett annat tema: Vad är sanning och vem ska man tro på? Svensk PR körde två event på temat: På torsdagskvällen dissikerades AI-frågan ur sanningsperspektivet under ett välbesökt mingel. På fredagen kom Stora PR-dagen med Jakten på sanningen. Så här efteråt känns det som veckans kanske viktigaste  tema, inte bara för PR-branschen utan för hela samhället.

Avsikten med att Svensk PR deltog i Almedalen är mycket tydlig. Vårt viktigaste kapital i branschen är trovärdighet baserat på ärlighet, sanning och transparens i kommunikationen. Med allt brokigare och okontrollerbara digitala kanaler och avsändare liksom ett polariserat politiskt debattklimat ställs vår kommunikation inför stora utmaningar.

Svensk PR ser som sin uppgift att verka för att PR-branschen även i framtiden ska agera och uppfattas som seriös och trovärdig. Det gagnar samhället och våra medlemmars affärsverksamhet och konkurrenskraft.

Vi delade upp seminariet på fredagen i tre programdelar. Den första tog upp utmaningarna kring sanningshalten i media, sociala medier, från influencers, opinionsbildare och politiker i samhällsdebatten? Vem sätter agendan för sanningen? Är vi manipulerade eller upplysta i dagens hårdexploaterade mediesamhälle?

Under ledning av vår drivne och kunnige moderator Kristofer Steneberg blev det en intensiv och spännande debatt med höjd, bredd, djup och humor. Den kompetenta panelen anfördes av Torbjörn Sjöström, vd på Novus, som höll ett inledande anförande om det hårda samtalsklimatet. Andra kända och intressanta paneldeltagare var säkerhets- och desinformationsexperten Jörgen Holmlund från Försvarshögskolan, generalsekreterare Helen Stjerna från Non Smoking Generation, Caroline Thunved, vd för Sveriges kommunikatörer, Jonas Pertoft, ordförande i Svensk PR, och Douglas Thor, ordförande för MUF.

En av många slutsatser var att det behöver ställas höga krav på mer kunskap och källkritik för att kunna avgöra fakta och sanningshalt i avsändarens information.

Den andra programpunkten gällde årets hetaste ämne Artificiell intelligens. Är det döden för sanningen eller PR? MyNewsdesks utvecklingsansvarige Daniel Jonsson inledde med att lägga grunden för en debatt om möjligheter och hot – men någon död fans inte med. I panelen fanns AI Swedens kommunikationschef Karin Vajta Engström, som integrerar AI i organisationer som ledningsstrategi, Resumés chefredaktör Yasmine Winberg, som ser effektivitet i journalistik, centerpolitikern Niels Paarup-Petersen som önskar visss reglering, kommunikationskoncernen Thincs COO Thomas Lindström, som ser stärkt samverkan inom bolaget med AI.

Men genomgående lyftes behovet av ökad kompetens, både yrkesmässigt och av användare som ska vara mer källkritiska.

Dagens sista, men inte minst viktiga punkt, var ”Kan PR-washing tvätta en smutsig byk?” Fyra aspekter luftades.  DN:s sportjournalist Jens Littorin visade på åtskilliga globala exempel på hur idrottsevenemang kan köpas för att försköna nationella varumärken, och att media ofta spelar med. Arlas hållbarhetschef Victoria Olsson, förklarade ärligt historien om när Arla blev dömd för greenwashing, och hur viktigt det är att man lever som man lär. PR-vd:n Amanda Frid från More PR, som vill att hög etik inom PR bidrar till en god samhällsutveckling. Jens Lindefors, Mission Anew, talade om att hållbar PR ger mer impact. Berghs PR-programansvarige Axel Barveaus, menade att morgondagens PR-stjärnor har god PR i blodet.

Med glädje kan vi se att intresset för seriös och etiskt god PR, sanning i kommunikation och att se en spännande framtid med AI är stor. Det bådar gott för att överbrygga de ingrodda negativa uppfattningarna hos befolkningen, som visades i en Novus-undersökning om PR-branschens trovärdighet som samtidigt presenterades på Stora PR-dagen.

Därför behövs Svensk PR och Stora PR-dagen. Därför tänker vi fortsätta med vår aktiva kamp för sanningen och trovärdigheten i PR-branschen.

Lars-Ola Nordqvist

Programansvarig Stora PR-dagen, ledamot i styrelsen för Svensk PR