Svenska PR-företagens årsmöte den 23 januari

Varmt välkommen till årsmöte den 23 januari!

Varmt välkommen till årsmötet för Svenska PR-företagen den 23 januari. Vi inleder kl 17:00 med en föreläsning av Michael Gonzalez från vår nya medlemsbyrå Clarity i London som berättar om hur PR fungerar i Storbritannien, hur det skiljer sig från Sverige, hur de påverkas av Brexit med mera.

Klockan 17:45 börjar själva årsmötet och kvällen avslutas med en gemensam middag. Vi hoppas att ni alla vill delta. Vi kommer bland annat att informera om våra projekt Stora PR-dagen, certifiering av PR-konsulter, gemensam branschstandard för mätning av resultat, samt vårt arbete kring omedvetna fördomar och hur vi kan öka mångfalden i vår bransch.

VAD: Årsmöte och efterföljande middag
NÄR: 23 januari 2020
TID: kl 17:00 (årsmötet börjar 17:45)
PLATS: United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Waterfront Building lokal Inspire (ange Anders Tollmar i receptionen)
KOSTNAD: 250 kr för middag

Föreningens medlemsbyråer har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet. Som medlem räknas företag som har betalat årsavgiften för 2020. Alla anställda i medlemsföretag är välkomna att närvara!

Alla medlemmar har rätt att väcka motioner till årsmötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, d v s senast den 16 januari 2020, för att kunna tas upp till behandling där. Motioner ska mejlas till info@svenskaprforetagen.se

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt eventuella motioner finns tillgängliga för medlemmar efter den 8 januari. Mejla info@svenskaprforetagen.se

Vi ser verkligen fram emot att få träffas för  och samtal och för att välja styrelse för år 2020.

ANMÄL DIG OCH DINA KOLLEGOR HÄR!

Mvh
/ Styrelsen