Branschundersökning

Vad är PR och vad har konsulterna för lön? Läs resultaten från vår branschundersökning.

Undersökningen är inte på något sätt heltäckande men ger en fingervisning för arbetstider, löner, förmåner, kompetensutveckling, timpriser och hur resultat oftast mäts. Undersökningen gjordes år 2018. Totalt 102 svarande.