Vill du sitta i styrelsen för Svenska PR-företagen 2019?

Vill du ta dig an branschens utmaningar, skapa inspirerande event och föra Svenska PR-företagen framåt?

Nu är det dags att nominera dig själv eller någon annan till styrelseledamot i Svenska PR-företagen. Vi söker dig som är sugen på att driva branschens frågor, vill hjälpa till i nästa års Stora PR-pris, utveckla föreningens verksamhet, brinner för det digitala eller vill skaffa en nyttig erfarenhet till ditt CV. Det krävs att byrån/arbetsplatsen är medlemmar i föreningen, men det kan ni bli nu om ni inte redan är det.

Vi strävar efter att ha mångfald i styrelsen och vill gärna se en spridning i ålder, kön, kulturer och arbetsroller. Styrelsearbetet är helt ideellt, precis som föreningen. Vi har ungefär tio möten per år och däremellan en del event. Styrelsen bör bestå av fem till sex ledamöter och en ordförande. Alla poster är möjliga att nominera till.

Har du en idé på hur föreningen kan bli bättre eller bara vill samla kunskap tillsammans med duktiga branschkollegor? Nominera dig själv eller en vän genom att skicka ett mail till valberedningen som består av Pia Schiller, Vox PR och Stefan Kavsjö, Long Tall Sally.

Maila valberedningen >>

 

Berättelse: Så tog jag mig in i styrelsen och blev ordförande

Jag ställde mig upp på årsmötet för Svenska PR-företagen 2015 och frågade bestämt om varför det inte hade gått ut någon information om nomineringsprocessen för styrelsen.

Alla deltagare på årsmötet i rummet på Liljevalchs stannade upp och tittade på mig: ”Vem var denna lilla uppstutsiga yngling?”

Året efter när det blev dags för nomineringsprocess blev jag uppringd av valberedningen som hade förstått att jag var intresserad av att gå med i styrelsen. Jag var hungrig på att lära mig mer om branschens frågor, testa nya utmaningar och nätverka med andra i branschen. Så i mars 2016 blev jag inröstad som styrelseledamot på årsmötet.

Sedan dess har jag jobbat hårt med projektledning av Stora PR-priset 2016/2017, anordnat ett flertal event, tagit fram ny grafisk profil, jobbat med förbättringsförslag för kommunikation i olika kanaler, medlemsvärvning, branschundersökning, branschens gemensamma Metoo-arbete med mera.

På årets årsmöte blev jag invald som ordförande och har möjlighet att vara en röst för branschen. Något jag är väldigt stolt över. Nu kan jag dessutom verka för en transparens i nomineringsprocessen, varpå detta utskick =)

Så jag uppmanar verkligen er till att söka. Det är ett jättekul och ärofyllt uppdrag att sitta i Svenska PR-företagens styrelse. Dessutom är vi ett härligt gäng som har mycket utbyte av varandra.

//Sandra Kastås, ordförande Svenska PR-företagen och vd Orakel PR

Läs mer om Svenska PR-företagen >>

Middag och Stora PR-prisets gala 2019

Varmt välkomna till mingel, middag, underhållning, tal och utdelning av Stora PR-priset. I år ses vi på Mr Voon bar. Kom och mingla med branschkollegor och inspireras av 2018 års bästa PR-arbete som koras under kvällen. Stora PR-prisets samarbetspartner Notified korar även en vinnare i specialkategorin ”Bästa digitala närvaro”.

VAR: Mr Voon, Smålandsgatan 26, Stockholm
NÄR: 7 februari kl 18:30
ANMÄLAN: Anmäl dig, dina kollegor, kunder och samarbetspartners här!

Kvällens program: 

18:30 Fördrink och mingel
19:00 Vi sitter till bords för trerätters middag
19:30 Sandra Kastås, ordförande Svenska PR-företagen, berättar om branschföreningens nästa steg
20:00 Finalister i Stora PR-priset berättar om sitt PR-arbete
20:00 Mats Georgson, doktor i PR och marknadsföring, berättar vad vi kan utläsa för intressant statistik utifrån branschproffsen/förjuryns bedömningar i Stora PR-priset
21:00 Fördrink för resterande gäster som anländer för prisceremonin
21:15 Finalister i Stora PR-priset berättar om sitt PR-arbete
22:00 Notified korar vinnare i bästa digital närvaro
22:10 Juryn berättar om sitt arbete och Stora PR-prisets vinnare koras
22:30 Oscar Soul Experience uppträder. Minglet och partyt fortsätter

Baren är öppen hela kvällen där ni betalar er egen dryck utöver det som ingår i priset nedan.

Delta på middag
Fördrink, tvårätters, två glas vin/öl/alkoholfritt till maten
450 kr för medlemmar och 650 kr för övriga

(Vänligen ange om du vill ha vegetariskt eller har någon allergi)

Bara delta på prisceremonin av Stora PR-priset
Fördrink och underhållning 250 kr

Betalning görs via faktura (vänligen ange fakturauppgifter i anmälan)

Vi ser fram emot att träffa er!
Varmt välkomna!

/Styrelsen Svenska PR-företagen och projektgruppen för Stora PR-priset

Kallelse till årsmöte 2019

Varmt välkommen på årsmöte för Svenska PR-företagen. Vi ses den 7 februari kl 17:00 till 18:30 (årsmötet) på Mr Voon, Smålandsgatan 26 i Stockholm.

VAD: Årsmöte med efterföljande middag och gala
NÄR: 7 februari 2019
TID: kl 17:00 – 18:30
PLATS: Mr Voon, Smålandsgatan 26 i Stockholm
ANMÄLAN: Anmäl dig till endast årsmötet eller både årsmöte och festligheter här!

Föreningens medlemmar har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet. Som medlem räknas företag som har betalat årsavgiften på 1 950 kronor för 2019. Alla anställda i medlemsföretag är välkomna att närvara!

Förslag till dagordning
1. Beslut om kallelse till årsmötet behörigen skett samt fastställande av dagordningen
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
3. Val av justerare/rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser
6. Fastställande av balansräkning
7. Beslut angående disponering av vinst/förlust
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner
10. Diskussionspunkt – verksamhetsinriktning och styrelsearbete kommande år
11. Val av ordförande för ett år
12. Val av övriga fyra till åtta styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Tillsättning av valberedning
15. Rapport om årsavgift och inträdesavgift
16. Övriga frågor

Alla medlemmar har rätt att väcka motioner till årsmötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, d v s senast den 1 februari 2019, för att kunna tas upp till behandling där. Motioner ska mejlas till info@svenskaprforetagen.se

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt eventuella motioner finns tillgängliga för medlemmar efter den 25 januari. Melja info@svenskaprforetagen.se

Välkomna!
/Styrelsen