Vad händer till hösten?

Flera spännande aktiviteter!

Svenska PR-företagens styrelse vill passa på att tacka för första halvåret av 2018. Under våren har vi haft en intern workshop för att sätta en långsiktig strategi för styrelsens arbete och föreningens verksamhet. Vi genomför just nu en branschundersökning för att hitta gemensamma riktlinjer i branschen, som kan underlätta framförallt för mindre byråer. Så har ni inte redan fyllt i den, gör gärna det via länken nedan.

Vi har haft en föreläsning om podcasts, hållit ett #sistabriefenmöte med medlemmar ur Facebookgruppen för uppropet, lanserat ett journummer för #Sistabriefen med hjälp av DIK, genomfört en undersökning bland medlemsföretagen kring #Sistabriefen.

Vi har även tagit fram en ny hemsida för föreningen, som ska vara både mer tilltalande och mer lättnavigerad. Vi har erbjudit medlemmarna att bli nätverksledare för marknads- och kommunikationschefer. Till sist har vi även genomfört ett seminarium ett tillsammans med Marknadsföreningen om GDPR och även sammanfattat en lista kring vad företag som jobbar inom PR bör tänka på. Den hittar ni på vår hemsida.

I höst planerar vi för att visa resultaten från branschundersökningen, en föreläsning på Hyper Island kring kreativitet och brainstorming, en workshop kring mångfald, en halvdagsföreläsning om trender i branschen, inlämning till Stora PR-priset och säkert en del annat.

Har du någon önskan eller förslag på vad vi borde göra eller om du själv vill hålla någon föreläsning, kontakta oss gärna =)

Vill du leda ett PR-nätverk?

Marknadsföreningen i Stockholm söker nya nätverksledare till nätverket PR och Kommunikation som består av chefer inom marknad kommunikation. Kanske är du som Svenska PR-företagens medlem sugen på denna nätverksmöjlighet?

Som nätverksledare ordnar man ca 4-5 nätverksträffar per år, spikar ämnen, talare och ordnar lokal samt bjuder på någonting lätt att äta/dricka. Upplägget brukar vara en föreläsning och diskussion med någon kunnig person inom ett relevant ämne. Det kan hållas antingen kvällstid eller morgon. Till varje träff beräknas ungefär 10-15 personer och grupperna varierar.

Träffarna och nätverksledarna marknadsförs på Marknadsföreningens hemsida, i nyhetsbrevet och i sociala kanaler. De bjuder in och tar hand om anmälningar och medverkar på varje träff.

Vid intresse vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till info@svenskaprforetagen.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Svenska PR-företagen